Dane statystyczne

Choć termin „głęboki Internet” powstał w 2001 roku, co może wydawać się dość odległym czasem, wciąż nie ma wielu istotnych danych na jego temat. Co więcej badania głębokiego Internetu przeprowadzane są w oparciu o strony w języku angielskim, co uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu tych zasobów. Do dziś nie da się jednoznacznie określić jak rozległy jest właściwie głęboki Internet. Badania przeprowadzone przez amerykańską firmę internetową BrightPlanet (to właśnie tam zaproponowano nazwę „głęboki Internet„) pozwoliły przynajmniej po części oszacować z jakimi liczbami mamy do czynienia:

 • Liczbę zasobów określono jako 400-550 razy przekraczającą te dostępne przez powierzchniowe WWW,
 • Zbadana pojemność danych wyniosła 7,500 terabajtów przy jedynie 19 terabajtach tradycyjnego Internetu,
 • Głęboki Internet ma zawierać 550 miliardów niepowtarzalnych dokumentów w porównaniu do 1 miliarda Internetu powierzchniowego,
 • Ponad 200,000 działających w głębokim Internecie stron,
 • Sześćdziesiąt z pośród największych stron w głębokim Internecie zawiera ponad 750 terabajtów informacji, co przekracza zawartość całego Internetu powierzchniowego czterdzieści razy,
 • Na stronach głębokiego Internetu odnotowuje się o 50% większy ruch, niż na powierzchni oraz są one częściej linkowane,
 • Poszczególne strony głębokiego Internetu poświęcone są węższej liczbie zagadnień, jednak są o wiele bardziej szczegółowe,
 • Ponad połowa zasobów głębokiego Internetu to tematycznie zorientowane bazy danych.

Głęboki Internet opiera się na dużej liczbie bogatych w informacje baz danych, dostępnych wyłącznie poprzez formularze wyszukiwania umieszczone na powiązanych z nimi stronach internetowych.

Podziel się:
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop